Faset Median Sinir RF

 

•Her 2 omur arasında alt , üst , sağ ve sol olmak üzere dörder tane olan faset eklemlere bağlı bel problemlerinde uygulanan bir girişimsel tedavi yöntemidir.

•Endikasyonları: Faset sendromu, spinal stenoz, radiküler bulgu vermeyen kronik bel ağrısı, postlaminektomi sendromu

•Kontrendikasyonları: Lokal veya sistemik enfeksiyon, koagulopati, gebelik

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopide uygun faset eklem görüntüsü elde edildikten sonra her bir faset eklem için komşu iki median dal RF denervasyonu uygulanır

•Komplikasyonlar: Bel ve sırtta ağrı, nörit, sinir hasarı, enfeksiyon