Ganglion Impar Bloğu

 

•İmpar ganglionu paravertebral sempatik zincirin en son halkasıdır. Sakrumun ön yüzünde yer alır.

•Endikasyonları: Perianal bölgede yanıcı ağrı, nöropatik ağrı, rektum, perine ve vajina kanser ağrısı

•Kontrendikasyonları: Enfeksiyon, koagulopati, anatomik bozukluk

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi eşliğinde kuyruk sokumu bölgesindeki disk aralığından girilir, kontrast dağılımı düz çizgi şeklinde olmalıdır.  Lokal anestetik+steroid solusyonu verilebilir, RF termokoagulasyon uygulanabilir

•Komplikasyonları: İğnenin rektuma girmesi, nörit, enfeksiyon