Sakroiliak Eklem İçi Enjeksiyon

 

•Sakroiliak eklem sakrum ve her iki taraftaki iliak kemikler arasındadır.

•S1-S2 lateral dalları sakroiliak eklemin innervasyonunu sağlar. Arka tarafta S3 de dal verebilir.

•Endikasyonları: Osteoartrit, spondiloartropatiler, metabolik hastalıklar, kapsül gerilimi, hareket kısıtlığına bağlı ağrı, ligamanlardan kaynaklanan ağrı

•Kontrendikasyonlar: Enfeksiyon, koagulopati, anatomik bozukluklar

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi ile sakroiliak eklem aralığı görüntülendikten sonra 5 mL lokal anestetik+steroid verilir ve RF uygulanabilir

•Komplikasyonları: Kalçada ağrı, bölgesel his kaybı, yanma tarzında ağrı