Servikal Epidural Blok

  

•Servikal epidural alanın arka kompartmanına interlaminer yaklaşım ile anterior kompartmanına transforaminal yaklaşım ile ulaşılabilir.

•Endikasyonları: Akut/kronik disk hernisi, boyun ağrısı, üst kolda kompleks bölgesel ağrı sendromu, postherpetik nevralji, post-laminektomi sendromu, spinal stenoz

•Kontrendikasyonları: ileri derecede spinal stenoz, daha önce cerrahi geçiren olgular, yeterli görüntü elde edilememesi, enfeksiyon, antikoagulan tedavi

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi ile C7-T1 aralığı tercih edilir. Epidural kateter ağrının köken aldığı seviyeye ilerletilir, seviye tespiti kontrast yayılımına göre yapılır.  5 mL lokal anestetik-steroid uygulanır.

•Komplikasyonlar: Dura ponksiyonu, subdural enjeksiyon, spinal kord hasarı, felçlik, epidural hematom, vertebral arter yaralanması, partiküllü steroide bağlı serebellar infarkt