Servikal Faset Bloğu

 

•C3-4’ten C7-T1’e kadar faset eklemler kendi seviyelerindeki ve bir üst seviyedeki median dallar tarafından innerve edilirler.

•Endikasyonları: Servikal bölge travmaları, servikal faset eklem artrit ve enflamasyonu, suboksipital baş ağrısı, servikojenik baş ağrısı

•Kontrendikasyonları: Koagulopati, enfeksiyon, allerji, gebelik

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi ile faset eklemler görüntülendikten sonra iğneler yerleştirilir ve kontrast madde dağılımına bakıldıktan sonra motor stimusyon verilir. Yanıt olmaması durumunda RF öncesi her seviyeye 0.5 mL lokal anestetik ve RF termokagulasyon uygulanır.

•Komplikasyonları: Ağrıda geçici artış, nörit, his kaybı, dura ponksiyonu, iğnenin epidural alana girmesi, spinal kord yaralanması, vertebral arter yaralanması, vazovagal senkop, geçici ataksi