Sfenopalatin Ganglion Blok

 

•Ganglionda duysal, motor ve otonom lifler bulunur. Yanak mukozasına, yumuşak damağa ve farenksin bir kısmına dal verir.

•Endikasyonları: Sfenopalatin nevralji, trigeminal nevralji, küme baş ağrısı, migren, postherpetik nevralji, atipik fasyal nevralji

•Kontrendikasyonları: Enfeksiyon, koagulopati, hipertansiyon, major depresyon

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta sırtüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi eşliğinde pterigopalatin fossa görüntülenir, gangliona stimulasyon verilerek duyusal alan sorgulanır, iğne yeri doğrulandıktan sonra sinir bloğu ya da radyofrekans termokoagulasyon uygulanır.

•Komplikasyonları: Burun kanaması, yanakta hematom, maksiller sinir hasarı, palatin sinir hasarı, işlem sırasında bradikardi, his kaybı, çift görme, fasyal sinir hasarı, enfeksiyon