Splanknik Blok

  

•Splanknik sinirler abdominal organların sempatik liflerini taşır ve dar bir kompartman içinde yer alır

•Endikasyonları: Üst batın organlarından kaynaklanan kanser ağrıları, üst batın organlarından kaynaklanan sempatik kökenli ağrılar

•Kontrendikasyonları: Enfeksiyon, sepsis, koagulopati

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Sempatik blok sonrası hipotansiyon gelişebileceği için girişim öncesi sıvı tedavisi uygulanır

•T11 vertebra gövdesinin dış yan yüzüne iğne yerleştirilir.

•Her iki tarafa 5 mL lokal anestetik+steroid karışımı verilir ve RF yöntemi uygulanabilir.

•Komplikasyonları: Pnömotoraks, sinir kökü hasarı, parapleji, nörit, damar içi enjeksiyon