Stellat Ganglion Blok

 

•Stellat ganglion alt servikal üst torakal sempatik zincirin birleşmesinden oluşur.

•Endikasyonları: Travmatik veya embolik vasküler tıkanmalar, postembolektomi vazospazmı, Raynoud sendromu, skleroderma, kronik bölgesel ağrı sendromu, postherpetik nevralji, fantom ağrısı, ilaç tedavisine yanıt vermeyen baş ağrıları, omuz-kol sendromu, kanser ağrısı

•Kontrendikasyonları: Enfeksiyon, koagulopati, astım, karşı tarafta pnömotoraks ya da pnömonektomi

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta sırtüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi eşliğinde C7 vertebra gövdesi ile transvers çıkıntının birleşme noktasına iğne yerleştirilir. Kontrast yayılımı ile iğnenin yeri doğrulandıktan, duysal ve motor stimulasyon uygulandıktan sonra 5 mL lokal anestetik+steroid verilir ve RF termokoagulasyon uygulanabilir.

•Komplikasyonları: Horner sendromu, rekürren laringeal sinir hasarı, frenik sinir bloğu, brakiyal pleksus bloğu, pnömotoraks, özefagus ponksiyonu, epidural ve spinal enjeksiyon