Superior Hipogastrik Pleksus Bloğu

  

•Pelvik kökenli ağrıların tedavisinde kullanılan yöntemdir.

•L5-S1 vertebranın ön yüzünde yer alır

•Endikasyonları: İnen kolon, sigmoid, rektum, vajina, mesane, prostat, üretra, testisler, uterus ve overlerden kaynaklanan nöropatik ağrı, endometriozis, adezyonlar, kronik enflamasyon gibi jinekolojik kökenli ağrılar, interstisyel sistite bağlı ağrılar, pelvik bölgeden kaynaklanan maligniteler

•Kontrendikasyonları: Enfeksiyon, koagulopati, anatomik bozukluklar

•Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•İki taraflı uygulanan işlemde iğneler L5-S1 bileşiminin ön alt ucuna yerleştirilir

•Her bir tarafa 5 mL lokal anestetik+steroid karışımı verilir

•Komplikasyonlar: Sinir köküne temas, damar içi enjeksiyon, pelvis organlarında yaralanma, enfeksiyon