Torasik Sempatik Blok

 

•Torasik sempatik zincir ganglion T2-3 seviyesinde yer alır, stellat ganglionun devamıdır.

•Endikasyonları: Kompleks rejyonel ağrı sendromu, postampütasyon ağrı sendromu, nöropatik ağrı, ellerde terleme, periferik damar hastalığı, posttravmatik vasospazm, akut arter/venöz oklüzyon, postherpetik nevralji, visseral ağrı, anjina pektoris, kanser ağrısı

•Kontrendikasyonları: Enfeksiyon, koagulopati

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi eşliğinde 2. kaburganın vertebra ile birleştiği noktadan girilir. Kontrastın T2 vertebra boyunca dağılımı duysal ve motor uyarıya yanıt olmadığı  görüldükten sonra 5 mL lokal anestetik+steroid verilir ve RF termokoagulasyon uygulanabilir.

•Komplikasyonları: Pnömotoraks, interkostal damarların yaralanması, nörit