Transforaminal Epidural Blok

 

•Radikülopatide selektif kök infiltrasyonu uygulaması esasına dayalı bir yöntemdir.

•Endikasyonları: Lokalize nöral irritasyon-enflamasyon, disk hernisi, diskojenik ağrı, başarısız  bel cerrahisi sendromu

•Kontrendikasyonları: İleri spinal stenoz, spinal instabilite,  enfeksiyon, kanama diyatezi, antikoagulan kullanımı, yetersiz görüntü, miyelomalazi, psikolojik sorunlar

Yöntem:

•Floroskopi eşliğinde hasta yüzüstü yatırılarak yapılır

•Bölge steril şartlara göre hazırlanır

•Skopi eşliğinde planlanan seviyenin transforaminal aralığına iğne yerleştirilir. Kontrast madde yayılımı ile iğne yeri kontrol edildikten sonra her seviye için 5 mL lokal anestetik+steroid verilir, RF termokoagulasyon uygulanabilir.

•Komplikasyonları: Dura ponksiyonu, subdural enjeksiyon, sinir kökü hasarı, damar içi enjeksiyon,  epidural hematom, intradiskal enjeksiyon, epidural abse, menenjit, osteoporoz