Tedavi Yöntemleri


 • Gasser Ganglion Bloğu

    •Trigeminal sinir, kafa tabanında foramen ovaleden çıkarak mandibular, maksiller ve oftalmik dallara ayrılır. •Endikasyonları: Trigeminal nevralji, multiple skleroz ya da kansere bağlı sekonder [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Sfenopalatin Ganglion Blok

    •Ganglionda duysal, motor ve otonom lifler bulunur. Yanak mukozasına, yumuşak damağa ve farenksin bir kısmına dal verir. •Endikasyonları: Sfenopalatin nevralji, trigeminal nevralji, küme baş ağr [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Servikal Epidural Blok

     •Servikal epidural alanın arka kompartmanına interlaminer yaklaşım ile anterior kompartmanına transforaminal yaklaşım ile ulaşılabilir. •Endikasyonları: Akut/kronik disk hernisi, boyun ağrı [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Servikal Faset Bloğu

    •C3-4’ten C7-T1’e kadar faset eklemler kendi seviyelerindeki ve bir üst seviyedeki median dallar tarafından innerve edilirler. •Endikasyonları: Servikal bölge travmaları, servikal fa [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Stellat Ganglion Blok

    •Stellat ganglion alt servikal üst torakal sempatik zincirin birleşmesinden oluşur. •Endikasyonları: Travmatik veya embolik vasküler tıkanmalar, postembolektomi vazospazmı, Raynoud sendromu, s [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Torasik Sempatik Blok

    •Torasik sempatik zincir ganglion T2-3 seviyesinde yer alır, stellat ganglionun devamıdır. •Endikasyonları: Kompleks rejyonel ağrı sendromu, postampütasyon ağrı sendromu, nöropatik ağrı, [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Splanknik Blok

     •Splanknik sinirler abdominal organların sempatik liflerini taşır ve dar bir kompartman içinde yer alır •Endikasyonları: Üst batın organlarından kaynaklanan kanser ağrıları, ü [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Lomber Sempatik Blok

    •Lomber sempatik ganglionlar L2-L5 arasında , en çok L3 vertebra gövdesinin önünde yer alır •Endikasyonları: Raynaud fenomeni, Burger hastalığı, diyabetik nöropati, vaskü [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Ganglion Impar Bloğu

    •İmpar ganglionu paravertebral sempatik zincirin en son halkasıdır. Sakrumun ön yüzünde yer alır. •Endikasyonları: Perianal bölgede yanıcı ağrı, nöropatik ağrı, rektum, pe [...]


  Detaylar için tıklayın
 • Faset Median Sinir RF

    •Her 2 omur arasında alt , üst , sağ ve sol olmak üzere dörder tane olan faset eklemlere bağlı bel problemlerinde uygulanan bir girişimsel tedavi yöntemidir. •Endikasyonları: Faset [...]


  Detaylar için tıklayın