Algoloji

Algoloji Uzmanı

Algoloji nedir? Amacı nedir?

Kronikleşmiş uzun süreli ağrı, hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, sosyal ve psikolojik problemlere neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Algoloji (ağrı bilimi), her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir tıp dalıdır.

Son yüzyılda parabolik gelişim gösteren bu bilim dalının başlangıcı Yunan mitolojisinde ıstırap tanrısı olarak bilinen Algea veya Algos’a dayanmaktadır ve günümüzde Algoloji yani ağrı bilimine adını vermiştir. Etimolojik olarak Medusa miti ile ilişkili Algol sabit yıldızı da Algoloji ile bağlantılıdır.

 

Kimler fayda görür?

Algoloji daha çok kronik ağrılara yönelik uygulamalar yapar. Özellikle uygulanan çeşitli ilaç tedavilerine yanıt alınamayan, ağrı kesicilere bağlı yan etki gelişen ya da kronik ağrı gelişmesi beklenen (ör, kanser ağrısı) hastalık durumlarında algolojiden fayda görmek mümkündür.

Bunları baş ağrıları, kas-iskelet sistemi ağrıları, bel-boyun-sırt-kalça-diz ağrıları, nevraljiler, karın ve kasık ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrılar, kanser ağrıları ve nedeni belirlenemeyen ağrılar olarak sınıflandırabiliriz.

Ağrı kişisel bir deneyimdir ve yüksek oranda fayda sağlayabilmek için kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları gerektirir. Bunun için de detaylı fizik muayene, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile ağrılı hastalar için en uygun tedavi seçenekleri belirlenir.

 

İşlemler nasıl uygulanır?

İşlem planlanan hastalardan işlem öncesi gerekli kan testleri istenir ve hasta onamları alınır. Özellikle kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçların işlemden önce kesilmesi planlanır ve hastaların işlem öncesi aç olmaları organize edilir. İşlemler ameliyathanede, sterilite kurallarına uygun şartlarında, gerekli durumlarda da sedasyon eşliğinde uygulanır. Uygulamalar sırasında hastalar monitorize edilir ve acil şartlar için gerekli tüm ekipmanlar işlem odasında hazır bulundurulur.

 

Hasta takibi nasıl yapılır?

İşlem sonrası hastalar derlenme odasında bekletilir. Herhangi bir yan etki gelişmeyen hastalar genellikle aynı gün içinde taburcu edilirler.

 

Ağrılı klinik durumlar:

 

Baş ağrıları

 

• Migren

• Gerilim tipi baş ağrısı

• Küme baş ağrısı

• Trigeminal Nevralji

• Oksipital Nevralji

• Supraorbital Nevralji

• Günlük baş ağrısı

• Ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı

• Boyundan kaynaklanan baş ağrıları

• Diğer nedenlere bağlı baş ağrısı (alkol, temporal arterit, yüksek rakımlar, orgasm baş ağrısı gibi)

 

Boyun, Sırt, Bel ve Kalça Ağrısı

 

• Disk Dejenerasyonu

• Spinal Stenoz

• Servikal Radikülopati (boyun fıtığı)

• Lomber Radikülopati (bel fıtığı)

• Whiplash Boyun Ağrısı

• Sakroiliak Eklem Ağrısı

• Kuyruksokumu (Koksiks) Ağrısı

• Omurga Kompresyon Kırıkları

• Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu

• Faset Eklem Sendromu

• Postlaminektomi Ağrı Sendromu

• Priformis sendromu

• Cerrahi Sonrası Ağrı Sendromu

• Spondilodiskit

• Omurilik yaralanmasına bağlı ağrı

• Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (CRPS / RSD)

• Fantom Ekstremite Ağrısı

• İskemik Bacak Ağrısı

• Diyabetik Periferik Nöropati

• Ağrılı Eklemler

• Artrit

• Post Herpetik Nevralji

• Spastisite

• İnterkostal Nevralji

• Orak hücre ağrısına bağlı ağrılı kriz

• Fibromiyalji

• Pelvik Ağrı Sendromu

• Kanser Ağrısı

• Kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi ve kemoterapi sonrası gelişen ağrı