Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu

Başarısız bel cerrahisi sendromu bel fıtığı nedeniyle cerrahi uygulanan ancak ameliyattan sonra şikayetlerin devam ettiği ve hatta yeni ağrıların eklendiği klinik ağrı tablosunu tanımlamak için kullanılır. Bu durumda olan bir hastanın değerlendirilmesinde en önemli nokta hastanın bel fıtığı ameliyatı öncesi ağrısının nerede olduğu ve ameliyattan sonra ağrı şikayetinin nerede devam ettiğidir. Hastanın öyküsü, muayene bulguları, ameliyat öncesi ve sonrası tetkikleri dikkatlice değerlendirilmelidir.

 

Başarısız bel cerrahisi sendromunda bel ağrısı ve kalçadan bacağa vuran ağrı ameliyat öncesine göre değişmediği gibi artabilir, çok hafif fiziksel aktivite bile ağrıyı tetikleyebilir. Gece krampları, ayaklarda ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma ağrıya eşlik edebilir. Burada en önemli sebep operasyon bölgesindeki sinir çevresinde nedbe dokusu oluşumudur. Operasyon bölgesindeki diskin yeniden fıtıklaşması, bir başka diskin fıtıklaşarak aynı ya da benzer yakınmalara neden olması da diğer sebepler olarak gösterilebilir.

 

Başarısız bel cerrahisi sendromu tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının yanı sıra epidural enjeksiyonlar, enflamasyondan etkilenen sinire radyofrekans termokoagulasyon yöntemi yararlı olabilir. Operasyon yerinde, sinir çevresinde oluşan ve sinire bası yapan yapışıklıkların açılabilmesi için epidural lizis de uygulanabilecek diğer bir tedavi yöntemidir. Kapalı ve lazer destekli dekompresyonlar, epiduroskopi gibi endoskopik yöntemler, endoskopik diskektomi gibi minimal invaziv işlemler de bu hasta gurubunda uygulanabilir. Hiçbir tedaviye istenilen yanıt alınamayan hastalarda spinal kord stimulasyon tekniği uygulaması da düşünülebilir.