Fibromiyalji

Fibromiyalji kronik ağrıya neden olan santral aşırı duyarlılıktan kaynaklanır. Santral duyarlılığın oluşmasında genetik, uyku bozuklukları, hormonal bozukluklar, infeksiyon ve psikolojik faktörler etkendir. Fibromiyalji ağrının yanı sıra depresyon ve uyku bozukluğu ile birlikte seyreder. Hastalar gezici ağrılardan, halsizlikten, sabah yorgun uyanma, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanmadan yakınırlar.

 

Fibromiyaljide tanı hastanın öyküsü ve fizik muayene esasına dayanır. Fibromiyaljiye özgün kan testi veya görüntüleme yöntemi yoktur. Öncelikle genel vücut ağrısına neden olabilecek hastalıkları elemek için kan sayımı,  B12 ve D vitamini,  sedim-CRP düzeyleri, hormon testleri (guatr testleri), karaciğer ve börek fonksiyon testleri yapılması önerilir. Bu testlerin sonucuna göre replasman (yerine koyma) tedavisi yapılır.

 

Fibromiyalji tedavisine başlarken hastanın tedavinin zorluğu açısından bilgilendirilmesi önemlidir. İlaç tedavisi hastanın ağrı, depresyon, uyku bozukluğu şikayetleri göz önünde bulundurularak planlanır. İlacın bırakılması durumunda ağrıların tekrar başlama olasılığı vardır. İlaç tedavisine ek olarak belirli aralıklarla tekrarlanan nöral terapiden hastalar fayda görebilmektedir. Bununla birlikte fibromiyaljinin en önemli tedavi yöntemlerinden biri egzersizdir. Yoga, yüzme, pilates, masaj uygulamalarından hastaların çok fayda gördüğü de gözlenmektedir.