Omurga Kompresyon Kırıkları

Gençlerde trafik kazaları ya da yüksekten düşme sonrası ortaya çıkan yüksek enerjili yaralanmalardır. Omurga kırıklarının büyük bir kısmı en sık 12. sırt ve 1. bel omurunda görülür. Yaralanmanın şiddeti arttıkça omurilik yaralanma riski de artar. Kırığa bağlı ağrı ve kas spazmı ortaya çıkar. Omuriliğin kendisi ya da omurilikten çıkan sinir kökleri yaralanabilir. Bu durumda kollarda ya da bacaklarda ortaya çıkabilecek basit bir his kaybından, idrar-büyük abdest tutamama ve felce kadar değişen derecelerde nörolojik sorunlar gelişebilir.

 

İleri yaşlarda görülen omurga kırığı sebebi ise sıklıkla osteoporoza bağlı çökme kırıklarıdır. Bu kırıklar herhangi bir düşme ya da yaralanmadan kaynaklanabileceği gibi travma olmaksızın da gelişebilir. Bir diğer omurga kırıklarının gelişim nedeni ise tümörlerdir. Hastaya çekilen röntgen, tomografi ve MRG incelemeleri sonrasında tedavi planı çizilir. Bu kırıklar çoğu zaman ilaç tedavisi, korse ve yatak istirahati gibi konservatif yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Ancak ağrının devam etmesi durumunda kemik çimentolama işlemi (vertebroplasti) uygulanabilir. Buna rağmen ağrının devam etmesi durumunda ağrı tedavisi için opioid grubu ağrı kesiciler ve girişimsel ağrı tedavi yöntemleri uygulanabilir.