Sakroiliak Eklem Ağrısı

Sakroiliak (SI) eklem omurga ve leğen kemiğinin arasında bulunur ve bu iki kemiği birbirine bağlar. Ana görevi, ayakta dururken veya yürürken üst bedeninizin ağırlığını taşımak ve bu yükü bacaklarınıza aktarmaktır.

 

Sakroiliak eklem disfonksiyonu eklemlerde oluşan bozukluğu ifade eder. Belde veya kalçada ağrı şikayetine neden olabilir. Bulguları itibarıyla bel fıtığı ile karıştırılabilir. Tüm bel ağrılarının yaklaşık %30 kadarı sakroiliak eklemlerden kaynaklanır. Sakroiliak eklem disfonksiyonunun en sık nedenleri artrit, hamilelik, travma, enfeksiyon, bir bacağın diğerinden daha zayıf veya daha uzun olmasıdır. Sakroiliak eklem disfonksiyonu olan hastalarda bel ağrısı, kalça veya kasık ağrısı, bel ve kalça hareketlerinde kısıtlılık, siyatik tarzı ağrı, uzun süre ayakta durmak veya yürümekle şiddetlenen ancak uzanırken düzelen ağrı şikayetleri görülmektedir. Ağrı donuk veya keskin karakterde olup sakroiliak eklemden başlar, kalçalara, uyluğa, kasıklara ve bele doğru yayılır. Bazen ayakta durmak da ağrıyı tetikleyebilir. Çoğu zaman ağrı tek taraflıdır. Sabahları daha çok rahatsız eder ve gün içinde düzelebilir.

 

Sakroiliak eklem disfonksiyonunu gösteren tek bir standart test bulunmamaktadır. Tanı için hastanın şikayetlerin sorgulanması ve fizik muayene en önemli aşamalardır. Fizik muayenede kullanılan sakroiliak eklemi değerlendirmek için bazı özel testler bulunmaktadır. Bu testlerde ağrı tespit edilmesi sakroiliak eklem disfonksiyonu lehine olarak yorumlanır. Ayrıca ekleme lokal anestetik enjeksiyonu yapılması ile ağrının rahatlaması tanısal amaçla kullanılabilir. Tanıya yardımcı olmak, omurga ve kalça ile ilgili diğer sorunları kontrol etmek için röntgen, BT veya MRG yöntemleri kullanılabilir.

 

Sakroiliak eklem ağrısı için önerilen tedaviler; istirahat, buz veya ısı uygulaması, ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi, ve sakroiliak eklem içi enjeksiyonları içerir. Sakroiliak eklemin içine lokal anestetik ve steroid ilaç uygulaması tanısal amaçlı, ağrının sakroiliak eklemden kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için uygulanabilir. Tekrarlayan enjeksiyonlar gerektiğinde radyofrekans termokoagulasyon yöntemlerinden faydalanılır. Çok nadir olarak sakroiliak eklem disfonksiyonu tedavisinde cerrahi kullanılabilir ve sakroiliak eklem füzyonu yapılabilir.