Spondilodiskit

Omurga enfeksiyonları bel ve sırt bölgesindeki omurlarda en sık görülür. Enfeksiyon nedeni olan bakteri, virüs veya mantarın omurga gövdesini, diski veya omurilik sinir zarını tutması neticesinde gelişir. Enfeksiyon kan yoluyla veya çevre dokulardan direk yayılabilir. Omurga cerrahisinden sonra da enfeksiyon gelişebilir. Bununla birlikte özellikle yaşlı, düşkün, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda, kanser hastalarında, şeker hastalarında, diyaliz hastalarında ve sürekli damardan ilaç uygulanan hastalarda, enfeksiyon riski normal popülasyona göre daha yüksektir. Ayrıca çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketimi ile gelişen Brusella bakterisine bağlı spondilodiskit de her grup hastada karşımıza çıkabilir.

 

Hastalar bel ağrısı ve ateş ile sıklıkla doktora başvurur. İleri vakalarda enfeksiyonun sebep olduğu bası nedeniyle bacak ağrısı veya bacakta güçsüzlük gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir. Hastanın muayenesinde bel bölgesinde hassasiyet vardır. Enfeksiyon şüphesi olan hastalarda; kan tetkikleri (tam kan tetkiki, CRP, sedimentasyon hızı) ve görüntüleme yöntemleri (direk grafiler, BT, MRG ve sintigrafi) ve kan, idrar ile yara yeri kültürleri alınarak tanı konmaya çalışılır. Kültür sonucuna göre etken mikroorganizmaya uygun antibiyotik tedavisine geçilir. Tedavi süresi 3 aya kadar sürebilir. Çok şiddetli ağrı yakınması bu hasta grubunda antibiyotik tedavisi sırasında görülür. Bu nedenle bu hasta grubunda güçlü opioid grubu ilaçların erken dönemde başlanması ve antibiyotik tedavisi süresince devam edilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır. Aksi halde kronik ağrı gelişimi bu hasta grubunda kaçınılmaz olmaktadır.