Prof. Dr. Evren EKER | MD, FIPP

• 6 Ekim 1974 yılında Adana’da doğdu.

 

• 1992 yılında Adana Anadolu Lisesinden mezun oldu.

 

• Tıp eğitimini 1993-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı.

 

• Tıpta uzmanlık eğitimini 2000-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan aldı.

 

• 2006 yılında Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesinde Algoloji üzerine çalışmaya başladı ve 2011 yılında Algoloji Yan Dal Uzmanı oldu.

 

• 2013 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör unvanı aldı.

 

• 2018 yılında Türk Algoloji Derneği, Algoloji Tıp Uzmanlık Yeterlilik Belgesi almaya, 2019 yılında World Institution of Pain, Turkish Society of Algology, Fellow in Pain Practice (FIPP) olmaya hak kazandı.

 

• 2020 yılında Açık Öğrenim Fakültesi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümünde eğitimlerini tamamladı ve halen aynı üniversitenin İktisat Bölümünde ekonomi ve finans eğitimlerine devam etmektedir.

 

• 2021 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniğinde çalışmaya başladı.

 

• Algoloji yan dal uzmanlık sınav jürisi, uzmanlık tezi değerlendirme jürisi, lisans ve lisansüstü düzeyde ders anlatımı, uluslararası ve ulusal toplantılarda oturum başkanlığı, davetli konuşmacı, hakemli dergilerde editörlük veya hakemlik görevleri ile akademik hayatına devam etmektedir.

 

 

 

Akademik Çalışmalar

 

 

 

• Uluslararası dergilerde 30 bilimsel makale

 

• Uluslararası kongrelerde 55 bildiri

 

• Ulusal dergileri de 17 bilimsel yazı ve 50 bildiri/poster sunumu

 

• Yurt Dışında Yayımlanmış Kitap Bölümü Yazarlığı

 

            • Chronic Ophthalmic Pain and Pain Syndromes: Causes and Management. In:Chandra Kumar editors. Principles and Practice of Ophthalmic Anaesthesia. New Delhi ,İndia: Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd; 2017. p.351- 363., Yazarlar:Evren Eker

 

• Kitap Bölümü Çevirisi

 

            • Hasta Monitörleri. In:G. Edward Morgan editors. Clinical Anesthesiology. Ankara: Güneş Kitabevi Ltd. Şti., McGraw-Hill; 2004. p.86-126., Yazarlar:Handan Cuhruk,Evren Eker

 

            • Ortopedik cerrahide anestezi. In:Prof Dr Melek Tulunay-Prof Dr Handan Cuhruk editors. Lange. Ankara: Güneş Yayınevi; 2004. p.782-790., Yazarlar:Evren Eker

 

            • Farmakokinetik ve Farmakodinamik Esasları. In:Prof Dr Karamehmet Yıldız editors. Clinical Anesthesia Fundamentals. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2017. p.119-137.

 

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 

 

• Algoloji Derneği

 

• European Society of Regional Anesthesia

 

• International Association for the Study of Pain

 

• World Institution of Pain

 

• American Society of Interventional Pain Physicians

 

• Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 

• Anestezi Uzmanları Derneği

 

• European Society of Anesthesiology